Živeti i raditi u Grčkoj
02/03/2016 Tekst ažuriran 23/03/2017 Iskustva 2

Grčka je danas moderno društvo, razvijene industrije i dobre mešavine tradicionalnog i modernog. U ovoj zemlji prisutan je jak osećaj za porodicu.


Porodica ne znači samo uži krug u koji su uključeni roditelji i deca, kao u Finskoj ili Danskoj, već više generacija na okupu, što uključuje i prisustvo ujaka, tetaka, stričeva i ostalih rođaka. Iz užeg i šireg porodičnog kruga članovi porodice dobijaju zaštitu i podršku. To može biti pomoć u nalaženju posla ili pozajmica u novcu koja se sigurno dobija. Kao što je sigurno da će porodica pomoći i pozajmiti novac kome je potrebno, sigurno je i vraćanje duga, jer je to pitanje časti.

Kad se mladi par venča, porodica oba partnera pomaže u stvaranju doma. Često roditelji zidaju ćerkama kuće i prepisuju kuću na ženske potomke. Za sinove ovaj običaj nije tako čest, jer se pretpostavlja da će njegova žena posedovati kuću. Zakonski, žene su ravnopravne i imaju pravo glasa od 1952. godine. Dugo su muškarci imali ulogu da obezbede hranu i stanovanje za porodicu, a žene da se brinu oko kuće i porodice. Sada je ovo često izmenjeno i ukupno je zaposleno oko 50% žena, bez obzira na činjenicu da su često manje plaćene od svojih muških kolega.

Kumstvo takođe igra važnu ulogu u ovom društvu. Deca obično dobijaju ime po nekom od svetaca, tako da je obavezna proslava imendana. Čak je imendan važniji u odnosu na rođendan. Ukoliko njihov svetac nema poseban dan, imendan će proslavljati u dane Sv. Trojice. Bez obzira na smanjen uticaj religije na nove generacije, svi tradicionalno prisustvuju ceremonijama u crkvi kao što su venčanja, krštenja ili sahrane. Glavni praznik je Uskrs, pa za njim i ostali ostali crkveni praznici. Naglasak je na radosti uskrsnuća Isusa, ne na raspeću, tako da je Uskrs praćen iskazivanjem radosti, vatrometom i opštom proslavom.

 
Informacije u vezi obrazovnog sistema Grčke

Obrazovanje u Grčkoj je društveno i besplatno i deli se na:

• Prvostepeno (obdanište, osnovna škola)
• Drugostepeno (gimnazija, srednja škola)
• Trećestepeno (Visoko obrazovne institucije, Tehničke obrazovne institucije)

Školska godina počinje 1. septembra i završava se 21. juna naredne godine. Početak predmetne nastave počinje 11. septembra i završava se 15. juna.


1. Obdanište

Kada kreće dete u Obdanište ?
Kada napuni 4 godine.

Kako se upisuje dete u Obdanište ?
Α) sa zahtevom roditelja
Β) sa ispunjenom izjavom u kojoj se vidi adresa i mesto boravka porodice
C) sa potvrdom Opštine ili Mesne zajednice
D) prikazivanjem zdravstvene knjižice deteta

Kada počinje upis deteta u obdanište ?
Od 1 do 15 juna, godinu dana pre nego navrši 4 godine.

Koliko godina traje obdanište ?
2 godine


2. Osnovna škola

Kada se upisuje dete u Osnovnu školu ?
Kada navrši 6 godina

Kako se upisuje dete u Osnovnu školu?
A) Sa Izvodom iz Matične knjige rodjenih
B) Sa zdravstvenom knjižicom učenika
C) Potvrdom o Zubnom lekarskom pregledu
D) Ispunjenom odgovornom izjavom o adresi i mestu boravka porodice

Koliko godina traje školovanje u Osnovnoj školi ?
6 godina


3. Gimnazija

Kada se upisuje dete u Gimnaziju ?
Prvih deset dana u junu mesecu

Koliko godina traje školovanje u Gimnaziji ?
3 godine

Napomena: Po grčkom zakonu, Osnovna škola i Gimnazija se smatraju obaveznim školovanjem.


4. Opšta srednja škola

Kako se upisuje dete u Srednju školu ?
Sa svedočanstvom završenog trećeg razreda Gimnazije

Koliko godina traje školovanje u Srednjoj školi ?
3 godine 


Radna dozvola za Grčku

Stranom državljaninu koji je dobio dozvolu ulaska radi zaposlenja kod poslodavca u Grčkoj, izdaje se dozvola boravka po osnovu zaposlenja, nakon zasnivanja ugovora o radu iz koga proizilazi da je njegova nadoknada najmanje u jednakoj visini kao i mesečni dohodak jednog nekvalifikovanog radnika i nakon što dostavi traženu dokumentaciju.

Strani državljanin može zasnovati ugovor o radu sa drugim poslodavcem u toku važenja njegove početne boravišne dozvole, uz preduslov da ne dolazi do promene struke za koju mu je bila dodeljena posebna dozvola ulaska, kao ni Osiguravajuceg Zavoda. U slučaju promene poslodavca zaposleni je dužan da obavesti nadležnu Okružnu Službu za Strance i Emigrante u vremenskom roku o 30 dana.

Nakon godinu dana od izdavanja boravišne dozvole po osnovu zaposlenja, dozvoljeno je produženje boravišne dozvole za pružanje uluga ili rad, nakon što je strani drzavljanin izmirio poreske obaveze i nakon što je ostvario minimalan broj dana plaćenog osiguranja u nadležnom Osiguravajućem Zavodu.


Sezonski rad stanih državljana u Grčkoj

Sezonski rad stranih državljana je rad u Grckoj za vremenski period od ukupno šest meseci, po kalendarskoj godini, u oblasti koja vezana za privremeni, sezonski karakter rada. Sezonski radnik zasniva odnos sa određenim poslodavcem za posao na određeno vreme. U tom ugovoru mora se jasno navesti vrsta zaposlenja.

Poslodavac koji želi da zaposli stranog državljnina za sezonski rad (i da bi bila izdata odgovarajuća dozvola ulaska), je dužan da dobije predhodno odobrenje Glavnog Sekretara Okruga, posle zahteva koji se podnosi u Opštini ili u Mesnoj zajednici njegovog boravka ili prebivališta, najmanje tri meseca pre početka. Uz zahtev, poslodavac prilaže i garanciju iz banke ili iz Fonda Hipoteka i Zajmova koja je u visini mesečnih primanja jednog nekvalifikovanog radnika, koja se vraća poslodavcu nakon isteka doravišne dozvole i odlaska stranog državljanina iz Grčke.


Sticanje grčkog državljanstva

1. Brak nema sam po sebi za posledicu sticanje ili gubljenje grčkog državljanstva. Supružnici Grka koji sa njima imaju dete stiču grčko državljanstvo pošto ispune uslov od tri godine boravka u Grčkoj (bez da se traži ispunjenje uslova od 3 godine boravka).

2. Stranac koga usvoji grčki državljanin stiče automatski grčko državljanstvo samo ako je maloletan i to od vremena usvojenja kao dete Grka ili Grkinje.

3. Lice koje se rodi na grčkom tlu stiče grčko državljanstvo ako to žele roditelji koji su stranci i ukoliko nije automatski steklo državljanstvo druge zemlje.

4. Deca stranog državljanina automatski stiču grčko državljanstvo kada taj državljanin stekne državljanstvo naturalizacijom ukoliko su ta deca maloletna ili neoženjena/udata.

5. Neophodni preduslovi za naturalizaciju stranog državljanina su da je punoletan, da boravi 10 godina u Grčkoj, da nije protiv njega izrečena mera proterivanja iz zemlje, da nije u poslednjih 10 godina osuđen za krivična dela.

6. Članovi porodice lica kome se oduzme grčko državljantvo ne gube državljanstvo.

7. Grčko državljanstvo se stiče zakletvom, koja treba da se položi u roku od godinu dana od objavljivanja odluke u državnom glasniku. Odluka se poništava ako se zakletva ne položi u roku od godinu dana.

Napiši komentar
2540 Dejan Bojic   26/07/2019
Postovani, sta je potrebno za radnu vizu ili boravisnu na Svetoj Gori samostalno
3058 jovan stajic   22/02/2020
Molio bih vas za odgovor.... !!!!! Moje pitanje je sledece... Interesuje me da mi date odgovor na tekst pod tackom 3. za dete stranih drzavljana koje se rodi u Grckoj..... da li to dete rodjenjem automatski stice Grcko drzavljanstvo,,,???? Hvala na odgovoru !!!! Pozdrav ! Jovan iz Vranja Srbija.... Posaljite mi odgovor na mejl.... !!!!


Najčitaniji tekstovi na našem sajtu