Na koji način se nasleđuje nekretnina koju ste kupili u Grčkoj

Na koji način se nasleđuje nekretnina koju ste kupili u Grčkoj

Gospodina Dimitris Billisa mnogi naši ljudi su upoznali kao advokata koji živi i radi u Solunu, govori srpski jezik i preporučuje se našim građanima od strane Srpskog konzulata u Solunu.…