Informator o imigraciji u Grčku
09/03/2016 Tekst ažuriran 05/02/2021 Iskustva 0

Na ovoj stranici možete pronaći sledeće informacije:

- Imigracija radi zaposlenja u Grčkoj, ulazne radne vize za zaposlenje, boravišne dozvole za potrebe zaposlenja
- Uslovi zapošljavanja u Grčkoj, minimalne zarade, websajtovi za traženje posla u Grčkoj
- Imigracija radi školovanja u Grčkoj, uslovi ulaska i boravka za studente, dobijanje studentskih viza, priznavanje diploma
- Grčke boravišne dozvole, postupak i potrebna dokumentacija
- Postupak dobijanja azila u Grčkoj i deportacija iz Grčke
- Vize za spajanje porodice i načini sticanja grčkog državljanstva
- Sistem zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja u Grčkoj
- Postupak za žrtve trgovine ljudima u Grčkoj


Imigracija radi zaposlenja u Grčkoj

Uslovi ulaska i boravka za strane radnike

Za zapošljavanje u Grčkoj isključivo je nadležna Organizacija za zaposljavanje ljudstva (OAED). Prema tome privatne agencije za zapošljavanje za sada su nezakonite, ali u toku je preispitivanje ove zabrane pošto ona nije u skladu sa relevantnim članovima zakonodavstva Evropske Unije.
OAED pruža strukovno savetovanje, tehničko strukovnu obuku, naknade od osiguranja, zapošljavanje i sprovodi programe zapošljavanja. 

OAED izrađuje godišnji izveštaj koji procenjuje potrebe grčkog tržišta rada i pronalazi raspoloživa radna mesta prema profesiji i regionu koja treba da popune migranti. Na osnovu izveštaja OAED određuje se maksimalni broj radnih dozvola u toku godine, u skladu sa državljanstvom potencijalnih migranata, područjem i prirodom posla.
Zahteve za izdavanje radne dozvole poslodavac predaje u OAED i Službi za zapošljavanje grčke uprave. Čak i u ovom trenutku radna dozvola mozda neće biti odobrena, ukoliko OAED odluči da bi radno mesto mogao da popuni grčki državljanin ili migrant koji već boravi u Grčkoj. 

Informacije o raspoloživim radnim mestima za strance šalju se grčkim konzulatima koji ih potom objavljuju. Od 2005. godine boravišne i radne dozvole su objedinjene, pa samim tim nije potrebno podneti zahtev za dve dozvole pojedinačno. Stranim državljanima kojima je odobrena ulazna viza za zaposlenje izdaje se boravišna dozvola za potrebe zaposlenja, pod uslovom da su potpisali ugovor o radu u kome se navodi da će njihova mesečna zarada iznositi najmanje koliko i mesečna zarada nekvalifikovanih radnika i da su predali čitav niz dokumenata ukljucujući i overenu kopiju radnog ugovora, kao i potvrde koje dokazuju da se podnosilac zahteva prijavio nadležnom subjektu za osiguranje da bi se osigurao radi bolničkog lecenja, medicinskih troškova i od nesrećnih slučajeva na radu. 


Budući da za različite zemlje važe različite procedure, preporučuje se da pogledate proceduru za vašu zemlju u Grčkoj ambasadi.


Da bi izdao radnu vizu, Konzulat obično traži:

     ·   važeći pasoš
     ·   lekarsko uverenje iz državne bolnice
     ·   uverenje da niste osuđivani
     ·   zdravstveno osiguranje.


Dokumenta se mogu razlikovati od slučaja do slučaja. Ova viza izdaje se u roku od nekoliko dana, u zavisnosti od obima posla u konzulatu.


Boravišna dozvola radi zaposlenja u Grčkoj

Nakon izdavanja radne vize morate se prijaviti za boravišnu vizu za potrebe zaposlenja u opštini prebivališta pre nego što počnete da radite u Grčkoj. Osnovna dokumenta koja treba predati su:


         ·   radna viza
         ·   ugovor zaključen izmedju zaposlenog i poslodavca
         ·   pasoš
         ·   taksa 150 EUR (godišnje)  

Ovo nije konačan spisak. Pošto je ovaj spisak podložan promenama, morate zatražiti spisak svih potrebnih dokumenata u opštini. U zavisnosti od opštine i njenog obima posla za izdavanje boravišne dozvole za potrebe zaposlenja potrebno je 2 nedelje do 3 meseca. Nakon predaje zahteva za boravišnu dozvolu dobićete potvrdu o predaji zahteva i već možeti poceti da radite.
Kako su vizni propisi podložni stalnim promenama, korisno je pogledati najnovije propise na web stranici grčke ambasade u zemlji u kojoj boravite.


Uslovi zapošljavanja u Grčkoj

Radni ugovor između poslodavaca i radnika treba da precizira uslove rada kao sto su zarada, radno vreme, odmori, nadoknada i otkazni rok u slučaju raskida ugovora i sl. kod ugovora na neodređeno vreme. Ugovori na određeno vreme moraju precizirati dužinu trajanja ugovora do datuma isteka ugovora. Najčesći oblik radnog ugovora je ugovor na puno radno vreme na neodređeno vreme. Zaposlenje sa nepunim radnim vremenom je jako ograničeno u odnosu na druge EU zemlje. Sezonsko zaposlenje je uobičajeno u turističkim oblastima i obuhvata zanimanja koja su direktno vezana za turizam. Radnici i majstori, naročito na građevini i u poljoprivrednim sektorima obicno se isplaćuju na bazi dnevnica i to jednom nedeljno.                                                                                      
 

Zarada u Grčkoj

Nacionalna minimalna zarada određuje se Opštim kolektivnim ugovorom o radu koji su potpisali socijalni partneri (poslodavci i sindikati). Stope minimalne zarade navedene u opštem kolektivnom ugovoru o radu određuju se na skali na osnovu radnog staža koji radnik ili zaposleni ima. Posle svake treće godine, pravo na minimalnu zaradu sa povećava.
 
1.maja 2007. minimalna dnevna zarada za nekvalifikovanog radnika iznosila je fiksno 29,39 EUR, a minimalna osnovna mesečna plata za neoženjenog radnika iznosila je fiksno 657,89 EUR.
Radnici se obicno isplaćuju mesečno, nedeljno ili dnevno. Poslodavac odbija obavezne dažbine od plate radnika (socijalno osiguranje i porez na dohodak) pre nego što isplati zaradu. Poslodavac uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje zaposlenog u fond za socijalno osiguranje zajedno sa svojim doprinosima. On takođe uplaćuje sve odbijene poreze na zaradu u poresku službu. Poslodavac ima detaljnu evidenciju obračuna plata. Zaposleni može dobiti pisani mesečni izveštaj o svojoj zaradi, da bi video iznos dnevnice ili zarade, izdvajanja i odbitke.

OAED
Ethnikis Antistasis 8
GR 17456 Alimos, GRCKA
Telefonska centrala: +30 21 09989000
FAX: (Upravnik): +30 21 09989500
Poštanski pretinac: 77117 / 17510 P. Faliro, GRCKA
Direkcija za zapošljavanje
www.oaed.gr

Nije obavezno, ali je veoma korisno da migrant govori grčki. Iako je engleski široko zastupljen u odmaralištima i većim gradovima Grčke, nije lako naći nekoga ko govori engleski u zabačenim oblastima, naročito na kopnu, a van turističke sezone većina lokalnog stanovništva nastavlja da govori grčki. Problem može nastati u hitnim slučajevima ukoliko migrant ne govori grčki.
 

Websajtovi za traženje posla u Grčkoj

Grčke novine su važan izvor informacija, naročito za kancelarijske službenike i radnike na srednjem nivou. Najznačajniji put za zaposlenje je takođe kroz lične kontakte. Privremeni posao može pomoći u širenju mreže kontakata. 

Grčki sajtovi gde možete naći oglase za posao:
                                                                                                                     
www.jobseeker.gr
www.ads-in-greece.com
www.skywalker.gr


Neke od privatnih agencija za zapošljavanje u Grčkoj

Adecco ­ www.adecco.gr
Manpower ­ www.manpowerteam.gr
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/greece/
http://gogreece.about.com/od/jobsingreece/Jobs_in_Greece.htm
http://www.ads-in-greece.com/aig/
http://www.in2greece.com/jobs/job_forum.htm
http://www.tiptopjob.com/search/jobs_by_location/c/GRC_Greece
http://www.jobsabroad.com/Greece.cfm


Imigracija radi školovanja u Grčkoj 

a) uslovi ulaska i boravka za studente

Ukoliko strani državljanin želi da studira u Grčkoj on mora imati važeću studentsku vizu. Studentska viza je viza za jedan ulazak i važi tri meseca, i sa njom imate prava da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu po dolasku u Grčku.
Boravišna dozvola važi godinu dana i može se obnavljati do kraja studija. Grčka vlada izdaje studentske vize za redovne studente pod uslovom da studiraju na fakultetu (i da se ne radi o učenju na daljinu npr) i imaju dovoljno sredstava za pokrivanje troškova školarine i života za vreme boravka u Grčkoj.


Kako bi studentska viza bila izdata državljani trećih zemalja moraju ispuniti sledeće uslove:

     ·   Primljeni su na neku od grčkih obrazovnih ustanova
     ·   Imaju dovoljno finansijskih sredstava za pokrivanje troškova školovanja i boravka
     ·   Imaju pasoš i/ili druge putne isprave
     ·   Imaju potvrdu o upisu od relevantne grčke institucije
     ·   Imaju prepis uverenja da nisu osuđivani koji izdaju organi u zemlji porekla


Isti uslovi važe i za strukovne i druge posebne programe obuke. Vlasnik studentske dozvole može da radi samo sa nepunim radnim vremenom, pod uslovom da dobije radnu dozvolu za rad sa nepunim radnim vremenom.

b) Stipendije za osnovne i post diplomske studije


Stipendije za strane studente u Grckoj:

     ·   Fondacija Alexander S. Onassis - stipendije za strane učenike, istraživače i studente humanističkih i političkih nauka, heleniste, nastavnike, umetnike i prevodioce grčke književnosti www.onassis.gr
     ·   Univerzitet Aristotel u Solunu ­- stipendije za osnovne i post diplomske studije za strane studente na osnovu proseka i finansijskih potreba www.auth.gr
     ·   Fondacija J. F. Costopoulos - Finansijska podrška obrazovnim programima, istraživačkim projektima, arheoloskim iskopavanjima www.jfcf-Atina.org
                                                                                                                       
    ·   Fondacija za državne stipendije    

Samostalna agencija Ministarstva za obrazovanje i verska pitanja dodeljuje  stipendije grčkim i stranim studentima za studiranje u Grčkoj, kao i grcima za studiranje u inostranstvu za osnovne studije. Nudi stipendije za post diplomske i doktorske studije, istraživačke studije, dalje školovanje iz oblasti grčkog jezika, književnosti, filozofije i istorije za profesore grčkog na stranim unverzitetima i za studente likovne umetnosti.

         Ulica Lysistratous 14
         Atina 10558
         Tel: +301 325 4385 9
         Fax: +301 322 1863

d) programi za strane studente

Ukoliko želite da provedete akademsku godinu ili semestar kao student na razmeni u Grčkoj, posetite:
http://www.twoworldsunited.com/twu/requirements_greece.html


Boravak i boravišne dozvole u Grčkoj

Boravišne dozvole se izdaju, obnavljaju i ukidaju od strane Generalnog sekretara regije nakon mišljenja datog od strane Imigracionog odbora ustanovljenog u svakoj regionalnoj Upravi za strance i imigraciju.


Vrste boravišnih dozvola

    ·   Boravišna dozvola za školovanje
    ·   Boravišna dozvola za radnike
    ·   Boravišna dozvola za samostalnu privrednu delatnost
    ·   Boravišna dozvola za spajanje porodice
    ·   Boravišna dozvola za trenere i sportiste
    ·   Boravišna dozvola za direktore, upravnike I radnike preduzeća
    ·   Boravišna dozvola za kulturne radnike, članove umetničkih sastava i cirkusa
    ·   Boravišna dozvola za istaknute naučnike u oblasti novih tehnologija
    ·   Boravišna dozvola za humanitarne potrebe


Postupak i potrebna dokumentacija za dobijanje boravišne dozvole:

    ·   Zahtev podnet opštinskim ili mesnim organima u mestu boravka najmanje dva meseca pre isteka vize uz napomenu razloga iz kojeg se zahtev podnosi
    ·   Vazeća viza
    ·   Fotokopija pasoša
    ·   Sva ostala dokumentacija u zavisnosti od tipa boravišne dozvole (dokaz o obezbeđenom smeštaju, osiguranje, lekarsko uverenje, dokaz o obezbeđenim finansijskim sredstvima, prepis uverenja da lice nije osuđivano, i druga dokumenta)

Opštinski ili mesni organi proveravaju dokumentaciju i šalju je nadležnim organima u Službu za strance i imigraciju. Služba razmatra zahtev u roku od mesec dana. Boravišna dozvola izdaje se odlukom generalnog sekretara regije nakon mišljenja imigracionog odbora.
                                                                                                                          
Boravišna dozvola može se obnoviti svake godine najvise do pet (5) godina. Zahtevi za obnavljanje radne dozvole moraju se podneti najmanje dva meseca pre isteka postojeće dozvole. Potrebna dokumenta mogu biti ista kao i u slučaju podnošenja prvobitnog zahteva. 


Postupak dobijanja azila u Grčkoj

Boravišna dozvola za humanitarne potrebe

Prema Paragrafu 8 predsedničkog ukaza br. 61/1999 u vezi sa Paragrafom 25 (4) bivšeg Zakona o strancima koji je izmenjen Uredbom br. 2452/1996, lice koje traži azil može dobiti privremenu dozvolu za boravak u Grčkoj iz humanitarnih razloga. Ipak, u praksi šanse za dobijanje humanitarnog statusa nakon podnošenja posebnog zahteva su veoma male.
Postojeće grčko zakonodavstvo ne sadrži opšte odredbe o privremenoj zaštiti.


Ulazak na teritoriju Grčke

Zahtevi za azil u principu se mogu predati usmenim putem ili u pisanoj formi pograničnim organima ili ukoliko je lice koje traži azil negde drugde u zemlji bilo kom drugom državnom organu. Ukoliko zahtev nije predat policijskom organu, organ koji je primio zahtev mora smesta obavestiti nadležnu policijsku službu i da podnosioca zahteva uputi na istu. Svi zahtevi moraju se razmatrati temeljno bilo da se radi o ubrzanoj proceduri ili redovnoj proceduri odlučivanja. Grčko zakonodavstvo ne sadrži klauzulu o neprihvatljivosti. Zahtev predat iz bezbedne treće zemlje ili bezbedne zemlje porekla ne može se odbaciti kao neprihvatljiv. Umesto toga zahtev se ozbiljno razmatra po ubrzanoj proceduri.

U praksi kada se strana lica uhapse i zadrže u pritvoru kao lica koja su nezakonito ušla u zemlju (pogledajte ,,Pritvor" u nastavku) i zatim takva lica podnesu zahtev za azil, svaki pokušaj njihove deportacije mora biti obustavljen dok se ne donese odluka o njihovom zahtevu. Lice će ostati u pritvoru dok se njegov zahtev ne reši ili dok ne istekne pritvor u trajanju od tri meseca. Lice koje traži azil, a evidentirano je, ne može biti uhapšeno ili zadržano u pritvoru kao lice koje je nezakonito ušlo u zemlju.


Redovna procedura odlučivanja

Policija saslušava lica koja traže azil u roku od tri meseca nakon predaje zahteva. Prevodilac je obezbeđen uvek kada je to potrebno. Nakon saslušanja, licu koje traži azil obezbeđuju se specijalna dokumenta za lica koje traže azil (ružičasti karton). Na području Atine, međutim, usled manjka osoblja i nedostatka dovoljnog broja adekvatno obučenog osoblja, nedovoljnog broja prevodilaca i velikog broja lica koja traže azil, podnosioci zahteva ne mogu biti saslušani u roku od tri meseca koji je predviđen Uredbom br. 61/1999.)


Prvostepena odluka

Generalni sekretar Ministarstva za javni red rukovodi se preporukama Odeljenja Ministarstva za državnu bezbednost pri prvostepenom odlučivanju. U praksi u gradovima, obradu zahteva sprovodi poduprava za strance pri Sekretarijatu policije. U područjima gde Odsek za strance ne postoji, saslušanje sprovodi podsekreterijat za bezbednost Odseka za policiju. U slučaju aerodromske ubrzane procedure, razgovor sprovodi bezbednosna služba policije na aerodromu.


Žalba

Protiv negativne odluke donete od strane Generalnog sekretara može se uložiti žalba Ministru za javni red. Žalba ima odloženo dejstvo i mora se podneti u roku od 30 dana po objavljivanju prvobitne odluke. U praksi, žalba se podnosi organima lokalne policije, a zatim se prosleđuje Ministarstvu za javni red.                                                                                                                                                                       
Ministar za javni red donosi odluku na osnovu preporuke date od strane Odbora za žalbe. Ovo šestočlano telo sastoji se od pravnog savetnika Ministarstva za javni red, koji je predsedavajući, pravnog savetnika Ministarstva spoljnjih poslova, visokog zvaničnika diplomatskog kora, visokog službenika policije ­ sva četiri člana imenuje njihovo nadležno ministarstvo ­ kao i predstavnika Atinske advokatske komore i službenika za pravnu zaštitu ili drugog predstavnika kancelarije UNHCR u Grčkoj.

Iako je Odbor za žalbe savetodavni odbor, ministar se u prošlosti obično držao njegovih preporuka. Međutim, u skorije vreme došlo je do promene ove prakse i uprkos nizu pozitivnih preporuka koje je izdao Odbor za žalbe ministar je u mnogim slučajevima doneo negativne odluke.


Konačno odbijanje i deportacija

Lica koja traže azil, a čiji su zahtevi odbijeni konačnom odlukom imaju određeni vremenski rok, obično tri meseca do kojeg moraju dobrovoljno da napuste zemlju. Nakon isteka ovog vremenskog ograničenja, lica kojima je odbijen zahtev za azil nezakonito će boraviti i mogu biti uhapšeni zbog nezakonitog boravka. Lica kojima je odbijen zahtev za azil mogu biti zadržana u pritvoru tri meseca dok čekaju deportaciju (osim u slučajevima gde je deportaciju naložio sud, a ne policijski organi - ­pogledajte linkove dole), nakon čega odbijeno lice ne može više biti deportovano i mora biti pušteno iz pritvora.

Za više informacija, molimo pogledajte:
http://www.ecre.org/conditions/2003/greece.shtml

Informativni Centar Ujedinjenih Nacija u Grčkoj (na grčkom): http://www.unic.gr
Grčki parlament (na grčkom i engleskom): http://www.parliament.gr
Vlada Grčke (na grčkom) http://www.kyvernisi.gr
Grčko ministarstvo javnog reda (na grčkom): http://www.ydt.gr
Atinska Advokatska Komora (na grčkom, sa nekim stranicama na engleskom): http://www.dsa.gr
Grčki savet za izbeglice (na grčkom, sa nekim stranicama na engleskom): http://www.gcr.gr


Uslovi za spajanje porodice u Grčkoj

Strani državljanin koji zakonito boravi u Grčkoj najmanje 2 godine ima mogućnost sticanja ulaska i boravka za članove svoje porodice u slucajevima kada:

    a. Članovi njegove porodice nameravaju da žive sa njim
    b. Poseduje stalni lični dohodak koji nije ispod dnevnice nekvalifikovanog radnika, stan i zdravstveno osiguranje za članove svoje porodice.

 
Sledeći članovi porodice uzimaju se u razmatranje:
    a. supružnik
    b. deca ispod 18 godina koja nisu u braku
    c. deca podnosioca zahteva ili deca supružnika ispod 18 godina koja nisu u braku u slučaju kada je lice dobilo porodičnu negu


Viza za spajanje porodice

Strani državljanin koji zakonito boravi u Grčkoj i želi da se prijavi za spajanje porodice mora podneti zahtev za izdavanje vize u mestu boravka u Grčkoj prilažući sledeća dokumenta:

         ·   Overenu kopiju svog mesta boravka
         ·   Ekatharistiko (izjavu o prihodima) iz poreske službe za celu prošlu godinu
         ·   Novije uverenje o članovima porodice
         ·   Izjavu da će članovi njegove porodice živeti sa njim
         ·   Izjavu koja sadrži njegovu kućnu adresu
                                                                                                                         
Generalni sekretar u mestu u kome strani državljanin zakonski boravi nakon donošenja odluke obavestava grčku konzularnu misiju u mestu u kome boravi član porodice stranog državljanina u inostranstvu koja zatim izdaje vizu članovima porodice.


Boravišne dozvole

Član porodice koji je stigao u Grčku uz vizu treba da podnese zahtev za izdavanje boravišne dozvole u mestu boravka.
     ·    Za decu stariju od 14 godina izdaje se lična boravišna dozvola, zahtev podnosi detetov zakonski staratelj.
     ·    Za decu mlađu od 14 godina i za decu rođenu u Grčkoj njihov boravak pokriven je boravišnom dozvolom zakonskog staratelja.


Sistem zdravstvene zaštite u Grčkoj

Grčki sistem državnog zdravstva radi pod Zavodom za socijalno osiguranje (I.K.A). Osiguranje je obavezno i računa se od prvog dana zaposlenja. Zdravstveno osiguranje plaća poslodavac. I poslodavac i zaposleni učestvuju u doprinosima za osiguranje u IKA: poslodavac je u obavezi da uplati sopstvene doprinose (doprinos poslodavca) i iznose koje odbija od dnevnica ili zarada zaposlenih (doprinos zaposlenih) u lokalnu kancelariju IKA. Kada se strano lice osigura kroz državni fond, ima pristup Službi državnog zdravstva i socijalnoj pomoći prema postojećim propisima, koji mogu da ograniče određene privilegije za određene kategorije radnika.

Svako mora dobiti zdravstvenu knjižicu iz lokalne kancelarije IKA čim se zaposli. Knjižica se mora pokazivati pri svakoj poseti lekaru ili bolnici. Sva medicinska nega je besplatna, ali postoji plaćanje participacije za izdavanje lekova na recept koja iznosi 25% od cene lekova.


Sistem socijalnog osiguranja u Grčkoj

Socijalno osiguranje obavezno je u Grčkoj. Opšte telo za zdravstveno osiguranje zaposlenih je Zavod za socijalno osiguranje (IKA). Postoje tri sistema: sistem socijalnog osiguranja za zaštitu zaposlenih, sistem socijalne pomoći koji pruža zaštitu ugroženim kategorijama i sistem državnog zdravstva koji osigurava sve osobe koje borave na grčkoj teritoriji.
 
Zavod za socijalno osiguranje (Idryma Koinonikon Asfaliseon IKA)  
Agiou Konstantinou 8, Atina 10241
Tel. + 30 210 5224861
Fax + 30 210 5229180
Website: http://www.ika.gr


Priznavanje diploma u Grčkoj

Organi koji se bave priznavanjem stranih akreditiva:

Institut za tehnolosko obrazovanje (ITE)
Leoforos Syngrou 56, 11742 Atina, Greece
Tel: +30(1) 922 10 00, fax: +30(1) 922 77 16
E Mail: [email protected]
Bavi se priznavanjem akreditiva za potrebe upisa na univerzitet zaposlenja; određuje koji sertifikati i diplome stečene u inostranstvu odgovaraju onima stečenim u Grčkoj.

Međuuniverzitetski centar za priznavanje stranih akademskih titula(DIKATSA)
Messogeion st 223, 11525 Atina, Greece
Tel: +30(1) 675 63 62, Fax: +30(1) 675 67 09
E Mail: [email protected]
Bavi se priznavanjem akreditiva za upis na fakultet; upoređivanjem stranih diploma sa odgovarajućim grčkim diplomama; procenom nivoa stranih obrazovnih ustanova u odnosu na grčke ustanove.

Helenski državni centar za priznavanje diploma i informisanje

Zadužen je za priznavanje diploma višeg obrazovanja stečenih u inostanstvu.
54, Ag. Konstantinou, 10437 Atina
Tel (+30) (210) 5281000, Fax: (+30) (210) 5239679
E mail: [email protected]

Kancelarija u Solunu

Adresa: Dioikitirio (Ministry Makedonias ­ Thrakis)
Postanski broj: 54123 Thessaloniki
Telefoni: 2310 379371 3, 2310 278256
Fax: 2310 379374


Službe podrške na raspolaganju migrantima 

Sindikati i NVO mogu informisati iseljeničke radnike o njihovim pravima i pravnim službama kojima treba uputiti zahteve za odštetu protiv poslodavaca i agencija za zapošljavanje koji su ih eksploatisali.

Zahtevi za obeštećenje mogu se podneti na sledećim osnovama:

      -     Ukoliko poslodavac nije kršio uslove ugovora kao što su isplaćivanje manje zarade ili   neisplaćivanje zarade;
      -     Ukoliko je radnik otpušten bez raloga i odgovarajućeg pravnog postupka;
      -     Ukoliko je radnik bio primoran da raskine ugovor zbog nekorektnog postupanja na radu ili nehumanog tretmana;
      -     Ukoliko je radnik bio izložen bilo kojoj vrsti zlostavljanja, uznemiravanja i pretnji;
      -     Ukoliko je radnik pretrpeo fiziičke povrede ili ostećenja.


Radni sudovi u Grčkoj

Zakoniti migranti imaju prava da traže svoje zarade na sudu. Za njih važe ista prava kao i za grčke državljane što se tiče pristupa radnim sudovima: u vezi sa zaposlenjem kao i u drugim zakonskim oblastima. Međutim, nezakoniti migranti nemaju ova prava pošto je osnovni uslov za ostvarivanje prava posedovanje potrebnih dozvola.

 
Sindikati u Grčkoj
 
Generalna konfederacija grčkih radnika (GSEE)
+30 210 8834611 15
+30 210 8202186, 210 8202187
www.gsee.gr
                                                

Grčki državljani i stranci imaju istovetan pristup sindikatima. Međutim, prema zakonu svako ko želi da postane član sindikata mora imati socijalno osiguranje. To znači da migranti moraju imati zakonito boravište i raditi da bi postali članovi sindikata. Što se tiče pomoći strancima, sindikati nude podršku i pravne savete za sve npr. PAME (Sveradnički militantni front) osnovao je Sekreterijat za imigrante koji pruža podršku i savete migrantima, bez obzira na to da li poseduju potrebne dozvole ili ne.


Žrtve trgovine ljudima

Žrtve trgovine ljudima koje su pretrpele tešku eksploataciju i za koje se smatra da su u opasnosti nakon izlaska iz date situacije daje se period za razmišljanje od 30 dana kako bi primile psiho socijalnu podrsku koja će im dati snage kako bi pobegle od uticaja prestupnika. Zatim žrtve mogu da odluče da li će sarađivati sa policijom i sudskim organima, i onda im se može odobriti boravišna dozvola. Boravišnu dozvolu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, ne postoji obaveza plaćanja takse i ona se može obnoviti. Vlasnici boravišne dozvole imaju pristup tržistu rada kao i stručnoj obuci, obrazovanju, medicinskoj zaštiti itd. Mesec dana nakon završetka sudske procedure vlasnik boravišne dozvole u svom statusu žrtve trgovine ljudima može dobiti boravišnu dozvolu za drugu svrhu.

 
NVO koje pruzaju pomoć zrtvama trgovine ljudima:

KLIMAKA
30 32 Evmolpidon
118 54 Atina, Grcka
Tel: +30 210 3417160 3, fax+30 210 3417164
website: www.klimaka.org.gr
Nudi pomoć (sklonište, medicinsku zaštitu, psihološku podršku, pravne savete, časove grčkog jezika, radnu rehabilitaciju) za strankinje koje su preživele nasilje ili trgovinu ljudima.


NVO Solidarnost    
Leonidou 34
104 36 Atina
tel. centar: 0030 210 5203031, Fax: 0030 210 5233624
www.solidarity.gr

Vodi sklonište pod imenom"STORGI" za žrtve trgovine ljudima, seksualne i radne eksploatacije (žena i dece). Pruža usluge kao što su: plaćanje medicinskih troškova, psihološka i psihijatrijska podrška, pravno savetovanje, socijalna podrška, praćenje oporavka žrtve. Broj linije za pomoć 800 11 37777.


Grčki Helsinški Nadzor (GHM)
Grupa za prava manjina Grčke (MRG G)
Adresa: Poštanski pretinac: 60820, GR 15304 Glyka Nera
Telefon: (+30) 210.347.22.59
Fax: (+30) 210.601.87.60
website: http://www.greekhelsinki.gr/
Pruža pravne usuge žrtvama trgovine ljudima.

 
Međunardno društvo za zaštitu porodice "FRONTIDA  (CARE)"                                                                                                                  
Adresa: 3, Messinias Street, Ambelokipi, Atina
Tel: +(30) 210 8103496
Tel & Fax: +(30) 210 6923136
Mob.tel: +(30) 6973 871004 (24h)
Smešta u skloništa žene žrtve porodičnog nasilja i/ili trgovine ljudima zajedno sa njihovom decom. Psihološka podrška, pravna pomoć, obuka i rehabilitacioni programi.

 
Evropska ženska mreža

Sedište: Amaliados 15, 11523, Atina, Grčka
Tel. fax : +30 210 6411449, 0030 210 7704574
Email: [email protected]
Ogranak: Estias 25, 11526, Atina, Grčka
Tel. +30 210 7703043,
Fax +30 210 7786886
Ogranak: Ilioupoleos 112, 17237, Dafni, Atina, Grcka
Tel. fax: 210 9700814
Website: http://www.enow.gr/

Nudi podršku ženama žrtvama trgovine ljudima ukljucujući i SOS liniju 8001114400 (i na ruskom); sklonište, pratnju do policije, bolnice i pomaže ženama da dobiju odgovarajuće poslove ukoliko im vlada odbori status žrtve.

 
Centar za zaštitu ljudskih prava (KEPAD)
Naiadon 8, 11634, Atina, tel.: + 30 210 9210977,
fax: +30 210 9246056
www.kepad.gr

Nudi pravne savete za strance, kao i za žrtve trgovine ljudima i prinudnog rada (ne pruža pravno zastupanje).

 
Socijalna i obrazovna akcija
Attikis 21, Hilioupolis, 16342 Atina, 9922336
Tel. +30 210 9922336
+ 30 210 5239402
Nudi socijalne usluge svima kojima je pomoć potrebna i upućuje slučajeve nadležnim službama.

IOM
Međunarodna organizacija za migracije,
Poštanski pretinac: 430, GR 174 02 Alimos, Grčka
Tel. 0030 2 10/99.19.040
Fax. 0030 2 10/99.10.914


Sticanje grčkog državljanstva

Rođenjem:
     -   dete grčkih državljana
     -   dete rođeno na grčkoj teritoriji čiji su roditelji bez države
     -   vanbračno dete koje je zakonski priznao grčki državljanin (do 18 godina)

Klasifikacijom u vojnoj službi:
     -   stranci grčkog etničkog porekla koji stupe u grčku vojnu službu kao oficiri ili podoficiri ili dobrovoljci
                                                                                                                       
Naturalizovanjem:
     -   strana lica koja su u Grčkoj zakonski provela 10 godina u poslednjih 12 godina
     -   izbeglice i osobe bez države koje su u Grčkoj boravile 5 godina u poslednjih 12 godina
     -   moraju imati dovoljno znanje grčkog jezika, kulture i istorije

 
Zahtev se podnosi opštinskim organima u mestu boravka, koji ga prosleđuje Ministru za domaća pitanja, javnu administraciju i decentralizaciju.

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu